Privacy policy

Headhunter House Oy käsittelee henkilöiltä omalla suostumuksella saatuja tietoja luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman hakijan suostumusta. Kohdistetuissa hakemuksissa tiedot ovat käytettävissä toimeksiantajayrityksen täytettävää tehtävää koskien. Hakijan tiedot säilytetään rekisterissämme kaksi vuotta, ellei hakemuksen jättäjä itse ilmoitta haluavansa tietojaan poistettavaksi tätä aikaisempana ajankohtana.

Headhunter House handles confidentially all information that is received with the consent of the applicant and will not disclose this information to any third party without the consent of the applicant. In targeted applications the data is available regarding the vacancy announced by the customer company. The data concerning the applicant will be stored in our files for two years unless the applicant herself/himself wants her/his data removed before this.